Esko-Graphics nomineret for sin indsats i forhold til det rummelige arbejdsmarked.


Tryk for at se den i stor størrelse

Tryk på buketten for at se den i stor størrelse

Buketten herover er det synlige bevis for, at Esko-Graphics i Hjørring
var nomineret til at modtage en Virksomhedspris fra "Koordinationsudvalget
for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Hjørring Kommune"
Der var i alt nomineret 6 virksomheder, og prisen gik til slagteriet Danish
Crown, der foruden et diplom fik overrakt et kontant beløb på 50.000 kr.

Esko-Graphics blev rosende omtalt for evnen til at indsluse opsagte medar-
bejdere i forbindelse med lukningen af Contractors, og for sin politik ved-
rørende ansættelser af (her direkte citeret): "usædvanlige unge". Det er
unge mennesker, der er arbejdsløse og havnet udenfor dagpengesystemet.